Ngày 17/4/2020 Công Đoàn Trường Tiểu học Tân Kim phối hợp cùng Nhà trường, phát động và tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên - đoàn viên công đoàn nhà trường. Tham gia hiến ...